OKULUMUZ

MİSYON VE VİZYON

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine bağlı;

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını, milletin hizmetinde tarafsız ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde uygulayan;

Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini içtenlikle benimseyerek, bunları geliştirmek için çalışan; insan haklarına saygılı;

milli, demokratik ve laik bir hukuk devleti olan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının farkında olan ve bunları davranış halinde gösteren polisler yetiştirmektir.